ẢNh đại diện

AIRPORT VIP PICKUP/DROP OFF/DỊCH VỤ ĐÓN TIỄN KHÁCH VIP TẠI SÂN BAY

Ngày: 31-01-2018 04:26:02 | Lượt xem: 1842

AIRPORT VIP PACKAGE A – ĐÓN TIỄN THEO TIÊU CHUẨN VIP A

 1. Pick up at private jet elevator
 2. Access card for the pick-up staff (restricted area)
 3. Approval for pick up / drop off car
 4. Use VIP A area pathway
 1. Đón tại chân cầu thang chuyên cơ
 2. Thẻ cho người vào đón (khu vực hạn chế)
 3. Cấp phép cho xe vào đón tiễn
 4. Sử dụng lối đi VIP A

AIRPORT VIP PACKAGE B

 1. Pick up at  the airplane door
 2. Access card for the pick-up staff (restricted area)
 3. Approval for pick up / drop off car
 1. Đón tiễn tại cửa ống lồng
 2. Thẻ cho người vào đón tiễn (khu vực hạn chế)
 3. Cấp phép cho xe vào đón tiễn