ẢNh đại diện

FAST – TRACK IMMIGRATION AT THE AIRPORT/DỊCH VỤ ĐÓN KHÁCH TẠI SÂN BAY

Ngày: 31-01-2018 03:44:44 | Lượt xem: 1548

APPLICATION OBJECTS -  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Foreigner arriving in Vietnam and getting a Visa on arrival

Khách hàng chuẩn bị đến Việt Nam du lịch, công tác nhập cảnh từ sân bay quốc tế

REQUIRED DOCUMENTS - GIẤY TỜ CẦN THIẾT

  1. Approval letter to Vietnam
  2. Copy of passport photo page
  3. 2 photos (4cm x 6cm)
  4. Flight number, date and time of arrival
  1. Công văn nhập cảnh Việt Nam
  2. Mặt hộ chiếu
  3. 2 ảnh (4cm x 6cm)
  4. Ký hiệu chuyến bay, ngày giờ đến Việt Nam

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

When the client has provided all of the information, Haiphong Toserco will make a Cardboard sign as you request and prepare the application form

Khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin đăng ký dịch vụ đón tiễn, Công ty dịch vụ sẽ làm BIỂN ĐÓN theo yêu cầu, đồng thời chuẩn bị TỜ KHAI, DÁN VISA CHO KHÁCH.

NOTES – CHÚ THÍCH

Client has to take the luggage themselves and pay the stamping fee for the visa

Khách tự lấy hành lý và đóng phí theo quy định của nhà nước